Ik wil huren

Actueel aanbod

Ik wil kopen

Ik wil mijn woning ruilen

Nieuwbouw/herstructurering

Ik heb een vraag
   

Woonkeus Stedendriehoek

De huurwoningen van de woningcorporaties in de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst  en Brummen worden verdeeld via Woonkeus Stedendriehoek. Deze organisatie verwerkt de inschrijvingen, publiceert de beschikbare huurwoningen en verwerkt alle binnengekomen reacties daarop.

Toewijzing op basis van punten
De woningen worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem. Voor elke maand dat u staat ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek krijgt u een punt. Hoe meer punten u heeft, hoe meer kans u maakt op een huurwoning. Zodra u een huurwoning heeft gevonden via Woonkeus, vervalt uw inschrijving!

Spoedzoekers
10% van de woningen bij Woonkeus Stedendriehoek wordt geresereveerd voor zogenaamde spoedzoekers. Hierdoor hebben mensen die snel onderdak nodig hebben, maar nog niet genoeg punten hebben opgebouwd bij Woonkeus, toch kans op een huurwoning. De woningen die bestemd zijn voor spoedzoekers worden verloot, waarbij iedere deelnemer evenveel kans heeft op de woning.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of met de medewerkers van Woonkeus-Stedendriehoek


print