Organisatie

Nieuws

Woningoverzicht

Nieuwbouw/herstructurering

Ik heb een vraag

Inloggen aannemers
   

KWH Huurlabel: keurmerk voor kwaliteit

Wij willen onze huurders zo goed mogelijk van dienst zijn. Het KWH helpt ons daarbij. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Deze organisatie toetst of wij aan onze klanten de service en kwaliteit bieden waar zij behoefte aan hebben. Eind 2008 behaalden wij het keurmerk KWH-Huurlabel voor de eerste keer en we voldoen nog steeds (ruim) aan de eisen.

Waarop toetst het KWH?
Het KWH heeft een aantal kwaliteitseisen geformuleerd waaraan onze dienstverlening moet voldoen. Het Huurlabel bestaat uit de onderdelen Contact, Woning zoeken, Verhuizen, Huur opzeggen, Reparaties, Onderhoud en Uiten van ontevredenheid. Op deze onderdelen moeten we minimaal een ruime voldoende halen.

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?
De kwaliteit van onze dienstverlening wordt op drie verschillende manieren gemeten.

Vragenlijsten
Willekeurig gekozen klanten en klanten die een specifieke dienst hebben afgenomen ontvangen vragenlijsten waarop ze kunnen aangeven hoe ze onze dienstverlening ervaren.

Meten telefonische dienstverlening
Medewerkers van KWH bellen ons en meten  hoe snel de telefoon wordt opgenomen. Ze doen zich voor als huurders en beoordelen onder andere of ze klantvriendelijk te woord worden gestaan en zonder veelvuldig doorverbinden antwoord krijgen op hun vraag.

Beoordeling informatie op website
KWH beoordeelt of de informatie op onze website duidelijk, volledig en makkelijk vindbaar is. Ook wordt gekeken of onze brieven en mails klantgericht en goed te begrijpen zijn.

Jaarlijkse toetsing
KWH onderzoekt jaarlijks of wij aan hun kwaliteitseisen blijven voldoen. Hierdoor is het een continu proces en blijven wij gericht op de wensen en behoeften van onze klanten. Dat vinden wij belangrijk. 
Alleen als de meeste klanten onze dienstverlening als positief ervaren behouden wij het Huurlabel. 

Het draait om de klant
De eisen van het Huurlabel zijn bepaald door landelijke onderzoeken naar de woonwensen van huurders. Geen wonder dat heel veel corporaties hun kwaliteit laten meten door het KWH. Door de continue toetsing van onze dienstverlening blijven we scherp op de kwaliteit en kunnen we onmiddellijk bijsturen als het nodig is.

Welke voordelen heeft het label voor onze klant?
Wij denken dat de eisen waar we voor het Huurlabel aan moeten voldoen, voordelen voor de klant heeft. Zo gaan we zorgen voor duidelijk en overzichtelijk informatiemateriaal. Wanneer er iets in een woning gemaakt moet worden, weet de klant wanneer dit gebeurt en hoeft men nooit langer dan twee uur te wachten. De klant heeft altijd binnen 10 werkdagen schriftelijk reactie op brieven. Dit zijn een paar voorbeelden van de eisen van het Huurlabel. Wij gaan er vanuit dat we hiermee onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wilt u meer lezen over het KWH Huurlabel? Klikt u dan hier voor de folder Zorgeloos Huurder van een kwaliteitscorporatie. Gaat u dan naar de site www.kwh.nl of naar www.ikwilzorgelooshuren.nl.


print