Organisatie

Nieuws

Woningoverzicht

Nieuwbouw/herstructurering

Ik heb een vraag

Inloggen aannemers
   

visitatie

In de Aedescode is vastgelegd dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Deze organisatie onderzoekt de prestaties van de corporaties. De visitatie geeft inzicht in ons maatschappelijk presteren en helpt ons om onze prestaties te verbeteren.

Visitatierapport
Wij hebben ons in 2010 laten visiteren door Raeflex. Het rapport kunt u hier downloaden. In 2015 vindt opnieuw visitatie plaats.

 

april 2015

 


print