Organisatie

Nieuws

Woningoverzicht

Nieuwbouw/herstructurering

Ik heb een vraag

Inloggen aannemers
   

visitatie

In de Aedescode is vastgelegd dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Deze organisatie onderzoekt de prestaties van de corporaties. De visitatie geeft inzicht in ons maatschappelijk presteren en helpt ons om onze prestaties te verbeteren.

Visitatierapport
Wij hebben ons in 2015 laten visiteren door Procorp. Het rapport kunt u hier downloaden.

 

april 2016

 


print