Organisatie

Nieuws

Woningoverzicht

Nieuwbouw/herstructurering

Ik heb een vraag

Inloggen aannemers
   

onze manier van werken

Woningstichting Brummen bezit ongeveer 1500 woningen en 77 garages in de dorpen Brummen, Oeken, Empe en Leuvenheim. Wij zijn een kleine, lokaal verankerde woningcorporatie die dicht bij haar klanten staat.

Het verhuren en beheren van woningen en garages is onze kernactiviteit. Daarnaast leveren wij diensten en producten die het wonen kunnen veraangenamen en werken we aan een rustige en veilige woonomgeving. Bent u geinteresseerd in meer inhoudelijke informatie, leest u dan ons meest recente jaarverslag.

Visie
Het bieden van goede en betaalbare huisvesting aan mensen die deze - meestal om financiële redenen - niet kunnen vinden, beschouwen wij als onze belangrijkste doelstelling. Woningstichting Brummen richt zich in eerste instantie op de ‘kwetsbaren’ in onze samenleving: mensen die zorg nodig hebben, jongeren en senioren. Dat neemt niet weg dat wij alle anderen ook graag helpen.

Keuzemogelijkheden
Individuele woonwensen van mensen vormen de leidraad in ons dagelijks werk en in onze beleidskeuzes. Wij willen mensen keuzemogelijkheden geven op het gebied van het wonen.

Kwaliteit
We kijken constant of we onze dienstverlening kunnen verbeteren en hoe we dat dan kunnen doen. Niet alleen door met nieuwe producten en diensten te komen, maar ook door verbeteringen in procedures en in het contact met onze klanten. In 2012 zijn we door KWH (het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties) uitgeroepen tot meest klantvriendelijke corporatie van Nederland


print