Mijn huur

Mijn woning onderhouden

Mijn woning verbeteren

Mijn woning kopen

Producten en diensten

Bewonersbetrokkenheid

Ik heb een klacht

Ik heb een vraag
   

herstructurering en groot onderhoud

Woningstichting Brummen zorgt ervoor dat uw woning in goede staat verkeert. Een belangrijk middel hiervoor is het zogenaamde ‘groot onderhoud’. Bij groot onderhoud worden meerdere woningen in één buurt grondig en planmatig opgeknapt. Bewoners worden van tevoren op de hoogte gesteld van de planning en de werkzaamheden. Tijdens projecten in een wijk proberen we bewonerscommissie samen te stellen, zodat wij weten wat er bij de huurders leeft. Met deze commissie bespreken we de gang van zaken voor, tijdens en na het project.
Soms voldoen woningen niet meer aan de eisen van deze tijd en is de beste oplossing deze woningen te slopen en nieuwe woningen te bouwen. Deze beslissing wordt niet zomaar genomen, hier gaat een lange periode van overleg en onderzoek aan vooraf. Hierbij worden de betreffende huurders natuurlijk ook betrokken. Er vindt overleg plaats met individuele huurders en met een voor dit project opgerichte bewonerscommissie.

Actuele informatie over projecten waar wij mee bezig zijn vindt u onder Nieuwbouw en herstructurering


print