Mijn huur

Mijn woning onderhouden

Mijn woning verbeteren

Mijn woning kopen

Producten en diensten

Bewonersbetrokkenheid

Ik heb een klacht

Ik heb een vraag
   

Buurtbudget

Woningstichting Brummen staat voor een woonomgeving waar bewoners zich thuis voelen en waar ze thuis zijn. Daarom ondersteunen wij  bewonersinitiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid of de veiligheid, financieel. Wij investeren in:

  • zaken die bijdragen aan de veiligheid van buurten en wijken
  • initiatieven (van huurders) die de woonomgeving verbeteren
  • leefbaarheidsaspecten die een breed maatschappelijk doel dienen

Wilt u de leefbaarheid of veiligheid in uw omgeving verbeteren? En heeft u een goed idee? Dan horen wij dat graag!

Heeft u een goed idee?
De leefbaarheid in uw woon- en leefomgeving bepaalt u voor een belangrijk deel samen met uw buurtbewoners. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de manier waarop u met elkaar omgaat en leuke dingen met elkaar doet. Woningstichting Brummen ondersteunt graag initiatieven die leiden tot een verbetering van de leefomgeving. Wij hebben een budget om een financiële bijdrage te leveren aan uw ideeën!

Voorwaarden die wij stellen
Het is belangrijk dat uw idee bijdraagt aan de fysieke leefbaarheid van uw woonomgeving. Voorwaarde is dat het initiatief gesteund wordt door uw buurtbewoners. Het is bovendien de bedoeling dat u en uw buren zelf mee helpen bij de realisatie van uw idee. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van speeltoestellen of bankjes op grond van de gemeente. Samen met de initiatiefnemers bekijken we welke organisaties betrokken zijn en hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken en indien mogelijk samen investeren. Woningstichting Brummen investeert maximaal € 2.500,00 per project. In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid meer te investeren.

Wie kan een aanvraag voor een buurtbudget indienen?
Elke huurder van Woningstichting Brummen kan een aanvraag doen. Bewonerscommissies en groepen huurders kunnen ook een verzoek bij ons indienen.

Wie beslist of uw idee een financiële bijdrage ontvangt? 
Een aanvraag wordt besproken binnen een commissie. Deze commissie Buurtbudget bestaat uit twee leden van de Huurdersvereniging Brummen en een medewerker van Woningstichting Brummen. Deze commissie komt bij elkaar op het moment dat er een aanvraag binnenkomt. De aanvrager krijgt uiterlijk een maand nadat de aanvraag gedaan is, bericht of een buurtbudget is toegekend.

Buurtbudget aanvragen
U kunt een bijdrage van het budget aanvragen met een aanvraagformulier. Om dit formulier te downloaden klikt u hier. Dit formulier kunt u ook bij ons opvragen, dan sturen wij die u toe. Het ingevulde aanvraagformulier kunt aan ons terug sturen en ingevuld terug mailen.

Vragen of hulp nodig?
Heeft u nog vragen of wilt u hulp en/of advies bij het opstellen van uw aanvraag? Neemt u dan contact met op met Marit Muijtjens. Zij is elke werkdag (behalve maandag) van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (0575) 56 15 53. U kunt haar ook mailen emailadres buurtbudget@woningstichtingbrummen.nl.


print