Mijn huur

Mijn woning onderhouden

Mijn woning verbeteren

Mijn woning kopen

Producten en diensten

Bewonersbetrokkenheid

Ik heb een klacht

Ik heb een vraag
   

jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar per 1 juli verhogen wij de netto huur van uw woning. U ontvangt hierover minimaal twee maanden van tevoren de zogenaamde aanzeggingsbrief. In deze brief staan het percentage en het bedrag waarmee de netto huur van uw woning worden verhoogd. Ook kunnen we de servicekosten van uw woning aanpassen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Zoals elk jaar heeft het Rijk wettelijke regels opgesteld omtrent de jaarlijkse huurverhoging.. Zo is bepaald dat de huren per 1 juli met 4% mogen stijgen. Vanzelfsprekend hebben wij bij het bepalen van de huurverhoging voor onze woningen rekening gehouden met deze regels.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de huurprijs met 0,5% en 2,5% extra te verhogen bij inkomens vanaf 33.614,00. Het kabinet wil met deze huurverhoging de doorstroming bevorderen en het scheefwonen tegengaan.

De percentages en inkomensgrenzen zijn:
1. huishoudinkomens tot 33.614: 4 %
2. huishoudinkomens van 33.614 tot 43.000: 4,5 %
3. voor huishoudinkomens boven 43.000 6 %


Huurverhoging Woningstichting Brummen
Woningstichting Brummen maakt gebruik van de mogelijkheid om extra huurverhoging te vragen. Voor Woningstichting Brummen is het belangrijk om extra inkomsten te generen. Deze inkomsten zijn hard nodig vanwege de heffingen die de overheid bij woningcorporaties neerlegt. Dit heeft veel invloed op ons investeringsvermogen. Om te kunnen blijven investeren in ons woning bezit, hebben wij de extra huurinkomsten hard nodig.

Woningstichting Brummen past op het merendeel van de woningen een huurverhoging van 4%, 4,5% of 6% toe. De woningen waarvan wij bepaalden dat wij deze binnen nu en 10 jaar gaan slopen, hanteren wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging, maar deze verhogen wij met 4%. Ook de huurders die nog in een huurgewenningsperiode zitten, krijgen geen inkomensafhankelijke huurverhoging. De woningen die wij tijdelijk verhuren met een contract onder de leegstandswet krijgen helemaal geen huurverhoging.


Bezwaar maken
In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging . U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken als uw inkomen is gedaald.

Bezwaar alleen bij extra huurverhoging
Bezwaar maken tegen de huurverhoging omdat uw inkomen is gedaald, heeft alleen zin als u een extra huurverhoging heeft gehad. U kreeg in dat geval een extra huurverhoging van 0,5 of 2,5 procent, omdat u in 2011 meer verdiende dan respectievelijk 33.614 of 43.000 euro. Heeft u een inkomen onder de 33.614 euro en een huurverhoging van maximaal vier procent gehad, dan kunt u hiertegen niet met succes bezwaar maken om de reden dat uw inkomen is gedaald.

Huishoudinkomen in 2011 is lager dan vermeld op de inkomensverklaring
Als uw inkomen in 2011 lager is dan de inkomensgrens (33.614 of 43.000 euro) en de verhuurder toch een extra huurverhoging heeft voorgesteld, dan kunt u bij uw verhuurder bezwaar maken tegen deze extra huurverhoging. U hoeft zelf geen inkomensgegevens over 2011 bij uw bezwaar te voegen. De verhuurder is in dit geval namelijk verplicht om opnieuw een inkomensverklaring bij de Belastingdienst op te vragen. Wanneer uit de nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2011 lager was, dan kan uw verhuurder het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Uw verhuurder past het voorstel dan aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens.
Geeft de nieuwe inkomensverklaring dezelfde categorie aan als de eerste inkomensverklaring, dan kunt u ervoor kiezen uw bezwaar in te trekken. De voorgestelde huurverhoging gaat dan door. Trekt u uw bezwaar niet in, dan kan uw verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen over zijn huurverhogingsvoorstel. Uw verhuurder stuurt dan zijn huurverhogingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift naar de Huurcommissie. Als de Huurcommissie uw verhuurder gelijk geeft, dan moet u de legeskosten van 25 euro betalen.

Huishoudinkomen in 2012 is lager dan in 2011
U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2012 lager was dan de inkomensgrens (33.614 of 43.000) die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt. Uw bezwaar zult u dan moeten onderbouwen. Bij uw bezwaarschrift moet u in ieder geval inkomensverklaringen, zogenaamde IB60-verklaringen, over 2012 van alle leden van uw huishouden voegen. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De minister werkt op dit moment aan regels, waarin staat welke stukken u bij uw bezwaarschrift moet voegen. De precieze inhoud van deze regeling is op dit moment nog niet bekend.

In de jaarlijkse Huurkrant leest u extra informatie over de huurverhoging. Om deze krant te downloaden klikt u hier .
 


print