Mijn huur

Mijn woning onderhouden

Mijn woning verbeteren

Mijn woning kopen

Producten en diensten

Bewonersbetrokkenheid

Ik heb een klacht

Ik heb een vraag
   

ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij ons. Natuurlijk proberen we dit zo veel mogelijk te voorkomen. Toch kan het wel eens minder goed gaan. Er zijn verschillende soorten klachten. De verschillende type klachten, waar u deze kenbaar kunt maken en hoe wij uw ontevredenheid proberen op te lossen, leest u hierna.

Ontevreden over onze dienstverlening?
Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop medewerkers van Woningstichting Brummen of bedrijven die voor ons werken hebben gehandeld - of juist niet hebben gehandeld- is er sprake van een geschil. Als woningzoekende, als huurder of als groep bewoners kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken. Bij voorkeur schriftelijk, maar u kunt uw klacht ook aan de balie, telefonisch of met een email aan ons doorgeven. U ontvangt binnen tien werkdagen een eerste schriftelijke reactie van ons op uw klacht. U kunt u klacht ook aan ons mailen, stuurt u deze dan naar info@wstbrummen.nl.

Natuurlijk proberen wij samen met u naar een goede oplossing voor uw klacht te zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met de oplossing die wij u bieden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze klachtencommissie behandelt klachten voor Woningstichting Brummen en een andere corporaties in de regio. De verdere uitleg over de Geschillencommissie leest u hier.

Een klacht over uw huurprijs, woningwaardering of het onderhoud?
Natuurlijk kunt u ook een ander soort klacht hebben. Bijvoorbeeld over uw huurprijs, woningwaardering, (achterstallig) onderhoud in en om uw woning of de jaarlijkse huurverhoging. Onze werkwijze is bij deze klachten hetzelfde zoals staat beschreven onder het kopje ‘ontevreden over onze dienstverlening’. Als u niet tevreden bent met ons antwoord of de oplossing die we u bieden, kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie. Zij beoordelen of wij de regels rond huur en verhuur op de juiste manier hanteren. Voordat u uw klacht indient bij de Huurcommissie moet u ons de mogelijkheid geven een oplossing te zoeken voor uw klacht. Voor meer informatie over de Huurcommissie kunt u kijken op de website www.huurcommissie.nlof telefonisch contact opnemen op (0800) 48 87 243.

Rechter
Natuurlijk hopen wij op een goede manier uw klachten of ontevredenheid op te lossen, eventueel met een advies van de Klachtencommissie of de Huurcommissie. Lukt dit niet dan kunt u als laatste stap uw klacht voor leggen aan een (kanton)rechter.

Als u dat prettig vindt, kunt u zich tijdens alle processen laten ondersteunen door een derde.

Wat kunt u ook bij ons melden?
Naast bovengenoemde klachten, zijn er nog andere zaken die u bij ons kunt melden. Natuurlijk proberen wij deze zaken ook zo goed mogelijk op te lossen. Hierbij kunt u denken aan:

Een reparatieverzoek
Als er in of aan uw woning een reparatie moet worden uitgevoerd, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, kunt u dit aan ons doorgeven. Dit kan op verschillende manieren: met een email , telefonisch (0575) 56 15 53 of u kunt uw melding door geven aan de balie op ons kantoor.

Overlastmeldingen
De stereo op tien? Hondengeblaf midden in de nacht? Als u last van uw buren heeft, raden we u aan om eerst zelf actie te ondernemen. Stap niet meteen met een klacht naar ons of naar de politie. Dan vergroot u de kans dat het contact voorgoed verstoord wordt. Probeer het eerst zelf op te lossen. Ga een gesprek aan met de veroorzaker. Heeft dit gesprek niet het gewenste effect? Laat ons dan schriftelijk weten wat er aan de hand is. In onze folder ‘Overlast…lossen we samen op’ beschrijven we welke stappen wij kunnen ondernemen om de overlast op te lossen. Voor de folder klikt u hier.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze woonconsulent. Zij is elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op (0575) 56 15 53.


print