Mijn huur

Mijn woning onderhouden

Mijn woning verbeteren

Mijn woning kopen

Producten en diensten

Bewonersbetrokkenheid

Ik heb een klacht

Ik heb een vraag
   

wijkraden

Het dorp Brummen is onderverdeeld in drie wijkraden. Dat zijn: Rhienderen (niet actief) , Oliemolen, Centraal. Er is ook een wijkraad voor Oeken, Voorstonden en Broek. Deze wijkraden zijn gesprekspartner op het gebied van de woon- en leefomgeving van de gemeente Brummen. De wijkraden zijn in het leven geroepen om beter tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van inwoners van de gemeente Brummen.

De wensen vanuit de samenleving over de woon- en leefomgeving zijn mede bepalend voor het beleid van de gemeente Brummen. De wijkraden organiseren allerlei activiteiten om de leefbaarheid te vergroten. De wijkraden hebben een adviesfunctie. Ze kunnen het gemeentebestuur gevraagd én ongevraagd advies geven. De gemeente betrekt dit advies in haar besluitvorming. Ook voor ons zijn de wijkraden een belangrijke gesprekspartner.


print